Izolace Staveb Praha: Základy

Základy

» Izolace proti zemní vlhkosti

 • ASFALTOVÉ MODIFIKOVANÉ PÁSY - ELASTEK, GLASTEK,GLASBIT...
 • ZEMNÍ FÓLIE - Alkorplan, Fatrafol...

  Ceny od 140,- Kč/m2, dle skladby a použitého materiálu

» Izolace proti tlakové vodě

 • Kontrolní a sanační systém (např. z folie Alkorplan)
  Technické detaily najdete v materiálech firmy Atelier Dektrade a.s.

» Izolace proti radonu

 • Systém asfaltových pásů (Radonelast, Foalbit apod.)
 • Systém fólií (Alkorplan, Fatrafol)
 • Návrh protiradonové izolace je součástí nabídky

  Ceny od 160 Kč/m2


» Izolace dalších objektů

 • Izolace havarijních jímek, bazénů apod.

DRENÁŽNÍ SYSTÉMY - Nopové fólie

ochrana konstrukcí proti vlhkosti, radonu, mechanickému narušení apod.


Vlivem vlhkosti se zhoršují vlastnosti stavebních materiálů. Škody vznikají v závislosti na relativní vlhkosti materiálu. Každý materiál má určitý kritický obsah vlhkosti, při jehož překročení může dojít k jeho poškození. Vodotěsné izolace základových konstrukcí jsou závislé na podkladu. Jsou narušovány vznikem trhlin. Chrání konstrukci proti vnější vlhkosti, ale současně brání prostupu vlhkosti. Klasické izolace jsou postupem času narušovány přímým působením humusových kyselin a po určitém období dochází k jejich degradaci a postupném rozpadu. Izolace je proto vhodné chránit nebo v některých případech nahrazovat novými funkčními principy.


Funkční princip nopovaných fólií:

Nopové fólie jsou mechanicky vysoce zatížitelná folie z polyuretanu či neměkčeného PVC či speciálního polyetylenu s vysokou molekulární hustotou a s vytvarovanými nopy. Systém kontroluje a podle potřeby usměrňuje pohyb vlhkosti v konstrukci a zároveň chrání před vlhkostí všechny nasákavé materiály. Vlhkost může i nadále procházet konstrukcí. Neplesniví ani nepodporuje růst plísní. Je odolná proti chemickým účinkům všech známých stavebních materiálů. Rovněž chrání konstrukce proti mechanickému poškození. Síla membrány je O,6 mm. Výška nopu je 6-8 mm. Váha cca 500-700 g/m2. Teplotní odolnost je většinou mezi -30 až +80°C.


Technologie vzduchové mezery

Systém nopové fólie vytváří vzduchovou mezeru (4 l/m2), která absorbuje vlhkost a zároveň ji vhodným způsobem odvádí. K tomu napomáhají vzduchové kanálky vytvořené nopy, které slouží jako drenážní vrstva a nárazník při mechanickém zatížení. Vzduchová mezera je odvětrávána do místnosti u podlahy a u stropu. Vzhledem k teplotním rozdílům mezi těmito dvěma body dochází k pohybu vlhkosti ve vytvořené mezeře.


Pasivní ventilační systém

Systém z nopových fólií vytváří jednoduché a rychlé řešení ochrany zdí proti vlhkosti pod i nad úrovní terénu. Celá metoda přináší suché a čisté provádění bez použití speciálních nástrojů. Poskytuje velký výběr krycích materiálů.


Sanace vnitřních zdí

Nopovaná fólie vytváří stabilní základ pro sanační omítky. Při vnitřním použití v sanační variantě s natavenou polypropylenovou tkaninou zajišťuje dokonalé celoplošné spojení s omítkou a vytváří celistvý povrch bez prasklin.

Vzduchová mezera je odvětrána u stropu za krycí lištou. Mezeru zajišťují dilatační plátky o tloušťce 3 mm a v rozmezí asi 200 mm. Fólie je ukončena 10 mm pod úrovní stropu a 20-25 mm nad úrovní podlahy. K odvětrání se používají odvětrací lišty s podélně vyříznutými otvory. Alternativně lze použít i běžné stavební lišty. Membrána je lehká a snadno se řeže.

Systém má speciálně vyvinuté účinné připevňovací prvky membrány. Důležitá je volba vhodného upevňovacího materiálu v závislosti na druhu podkladu.. Kolem oken, dveří a prostupů se membrána utěsní pomocí lepicí pásky, šňůry nebo lepicího tmelu.


Další použití

Fóliový nopovaný systém je kompletní ochrana zdí a podlah proti vlhkosti u novostaveb i rekonstruovaných objektů. Chrání nasákavé materiály a současně umožňuje kontrolu a řízení pohybu vlhkosti v konstrukci.

Ochranná fóliová membrána je ideální ochrannou vrstvou pro každou základovou zeď, je vysoce odolná proti tlaku, protažení a vyniká pevností v tahu, je vhodným podkladem pro armované základové desky a základy. V některých případech nahradí podkladní beton základové desky.


Kontrolní systém tlakové izolace základů Izolace základů proti tlakové vodě Zkušební trubičky - Barrandov Drenážní nopová fólie


Design © 2005-2008 inWebio