Izolace Staveb Praha: Tmelení spár

Tmelení spár panelových domů

» Proč tmelení spár?

Většina panelových domů postavených v 70. až 80.letech má problém se zatékáním dešťové vody rovněž spárami fasádních panelů. Tyto závady, byť se objevují nárazově, způsobují estetické a hygienické problémy (vznik plísní) a rovněž zatékání spárami způsobuje snižování tepelného odporu fasádního pláště. Tím dochází k stále větší kondenzaci vnitřních prostor na studeném fasádním plášti a zpětně ještě k prohlubování uvedených problémů.

Při nedostatku finančních prostředků na celkovou rekonstrukci fasády včetně zateplení je nutné provedení nového tmelení spár panelů.

Tmelení spár panelových domů provádíme jak lokální tak celkové s použitím značkových spárovacích tmelů (Soudal, Akrotmel, Siak, Paso). Při tmelení a spárování panelů používáme horolezeckou techniku. Díky tomu odpadá drahé a jinak nevhodné lešení nebo pronájem plošiny. Tato technologie je rychlá a efektivní a také umožňuje minimální omezení provozu rekonstruovaného objektu a okolí.

Záruku poskytujeme v délce 3-5let.

Mezi hlavní požadavky na izolaci spár panelů patří:

  • dokonalá vodotěsnost
  • izolace proti tepelnému rozdílu
  • estetická kvalita


» Používané materiály

Spára se může izolovat proti vodě akrylátovým tmelem, silikonovým tmelem nebo silikónovými páskami.

Akrylátový tmel je levnější, ale méně odolný vůči teplotním změnám. Má také nejmenší roztažnost a ztrácí rychleji své vlastnosti než tmel silikonový. Nanáší se nejdříve štětcem zředěný s vodou jako penetrační nátěr a po zaschnutí se aplikuje výtlačnou pistolí nebo špachtlí a zahlazuje se štětcem nebo kovovou špachtlí. Životnost akrylátového tmelu je cca 7-10 let.

Silikonový tmel je více odolný, má lepší vlastnosti a stárne velice pomalu. Nejdříve se nanáší speciální nátěr, který připraví povrch pro aplikaci tmele. Po nanesení vlastní vrstvy tmelu se povrch zahlazuje speciální špachtlí. Životnost silikonového tmelu je 16-20 let.

Silikonové pásky jsou další možností pro izolování spar panelů. Mají vynikající průtažnost a životnost cca 30 let. Postup aplikace je složitější. Nejdříve se boky spár musí opatřit speciálním nátěrem, který povrch odmastí a připraví na aplikaci silikonového lepidla. Na ně se přilepí silikonová páska, která spáru překlene. Velmi důležité je dokonalá příprava povrchu spáry. Povrch musí být odmaštěn a zbaven nesoudržných částic. Je vhodné použít k očištění tlakovou vodu vysokotlakého čističe. Původní tmel,pokud je soudržný, se odstraňovat nemusí.

Spára na panelovém domě vytváří choulostivé místo teplotního rozdílu mezi venkovním a vnitřním prostředím. Vznikají tzv. tepelné mosty, které se projevují vlhnutím na vnitřní straně zdí. Vlhnutí vypadá jako by spárou zatékalo a lze jen obtížně rozpoznat, zda se jedná o zatékání nebo tepelný most. Pokud je spára pod tmelem dost hluboká, je vhodné ji vyplnit tepelně izolačními profily příslušného průřezu, nebo polyuretanovou pěnou, kterou následně překryjeme tmelem nebo páskou.

Horolezecké práce - Talichova, Praha 8 Horolezecká technika
Design © 2005-2008 inWebio